מעגלים משולבים (IC)

מעגל משולב הוא סוג של מכשיר או רכיב מיקרו-אלקטרוניים.